Valt landskap/stad: Västerbotten

Broberg, Ulrika 

Umeå

Donfrancesco, Andrea 

Umeå

Ödling Davidsson, Malin 

Umeå