Välj seriösa behandlare

Anlita endast Certifierade behandlare utfärdade av Estetiska injektionsrådet

Certifiering – för en tryggare skönhetsbransch

Socialstyrelsen har haft skönhetsindustrin under lupp i flera år, och i väntan på skärpta regler och lagar, samlades de största kommersiella aktörer och branschorganisationer 2014/2015, för att gemensamt initiera en fristående och oberoende certifieringsprocess för injektionsbehandlingar. Målet var att öka konsumentskyddet/patientsäkerheten genom att hjälpa konsumenter att hitta kvalificerade behandlare samt att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbransch för alla.

Glädjande är att just nu ligger ett nytt lagförslag på regeringens bord, gällande en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa. Under 2020 kommer regeringen att arbeta med lagförslaget, och den nya lagen och lagändringarna i patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.   

 

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation. 

 

Se information från Läkemedelsverket angående:

Säkra estetiska injektionsprodukter

Viktig information till medlemmar angående
marknadsföring av receptbelagda läkemedel.
Klicka på knappen för information.

FÖLJ OSS GÄRNA HÄR:

Facebook
Estetiska Injektionsrådet

INSTAGRAM
ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET

INSTAGRAM
SPECIELLT RIKTAD TILL KONSUMENT/PATIENT

 

 

 

Nu är vi 398 st certifierade injicerare, grattis till er alla!

 

Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och skall utgöra en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare samt erbjuder konsumenten möjlighet att göra upplysta och trygga val.

För att bli certifierad krävs att du som utövare avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets anatomi, fysiologi, basal injektionskunskap, och komplikationshantering.

ÄR DU PATIENT ELLER BEHANDLARE OCH VILL VETA MER? 

Det Estetiska Injektionsrådet består av medlemmar från följande branschorganisationer