Välj seriösa behandlare

Anlita endast Certifierade behandlare utfärdade av Estetiska injektionsrådet

Certifiering – för en tryggare skönhetsbransch

Socialstyrelsen har haft skönhetsindustrin under lupp i flera år och nu utreder Socialdepartementet huruvida lagen måste skärpas. Av den anledningen har de största kommersiella aktörer och branschorganisationer gått samman och gemensamt initierat en fristående och oberoende certifieringsprocess för injektionsbehandlingar. Målet är att öka konsumentskyddet genom att hjälpa konsumenter att hitta kvalificerade behandlare samt att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbransch för alla.

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation.

 

 

 

Nu är vi 315 st certifierade injicerare, grattis till er alla!

 

Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och skall utgöra en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare samt erbjuder konsumenten möjlighet att göra upplysta och trygga val.

För att bli certifierad krävs att du som utövare avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets fysiologi, basal injektionskunskap, och komplikationshantering.

ÄR DU PATIENT ELLER BEHANDLARE OCH VILL VETA MER? 

Det Estetiska Injektionsrådet består av medlemmar från följande branschorganisationer